Velkommen til møteuke!

Skrevet i Hovedside

Familiebasar

9

Skrevet i Hovedside, NMS

2019 – Barn og unge på Sundagen

Varhaug Misjonshus ønsker at barna skal få læra og kjenna, elska og tjena Jesus Kristus, og møta evangeliet gjennom Bibelens fortellingar

Hausten 2019 har vi følgande tilbud til barn og unge på Sundag føremiddag

Sundagsskule frå 10.30 til ca 11.15 i møtesal (og ungdomsloftet). Oddetalsveker
Fra og med 1. september 2019. Mer info her

Awana starter 10.30 på gudstenesta til Sentrum Menighet i partalsveker.                      10.50 – 12.00 er barna i aldersdelte grupper 
Fra og med 25. august 2019. Mer info her
Awana grupper
Puggles (0 – 3år) i barnekjellaren
Cubbies (3 – 6/7år) i matsalen
Sparks (2.-4.trinn) på ungdomsloftet
T&T (5.trinn og oppover) i barnekjellaren

Skrevet i Hovedside

Bønn for arbeider på misjonshuset.

Bønn for Varhaug og for arbeidet på Misjonshuset.

Når: Lørdager kl 1400 , vi starter opp allerede nå i romjulen 29/12 og holder på iallefall fram mot årsmøtene i januar og februar.

Det blir en kort skriftlesing og refleksjon i starten og bønn etterpå.

«Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves» Salme 127:1

Dette er ikke bønn om at arbeidet på misjonshuset skal ta en bestemt retning og form, det er bønn om Guds ledelse og hjelp til å finne den beste veien sammen.

Du er velkommen til å være med.

Arr: Formannskomiteen og menighet interimstyret.

Skrevet i Hovedside