Forfatterarkiv: Njål Omland

Årsmøte menighet

Velkomen til årsmøte i ny menighet
på Varhaug Misjonshus.
Tysdag 23/4-2019, kl. 1900, i matsalen.

 INNKALLING:  Dei som har skrive seg på medlemslista og dei som er medlemar av dei fire eigar organisasjonane og ynskjer å ta del i menigheten kan stemme på dette årsmøtet.

Program:
Andakt v/ Gordon Bøe
Mat
Årsmøtesaker

 • Sakliste:
  1. Val av ordstyrar
  2. Val av referent
  3. Val av to til å skrive under møtereferat
  4. Godkjenning av innkalling
  5. Kort informasjon om prosessen fram til nå
  6. Godkjenning av lovar og retningslinjer.
  7. Medlemskontingent
  8. Namn på menigheten
  9. Val av menighetsstyre, valnemnd og revisor
  10. Godkjenning av eldsteråd, v/ formannskomiteen
  11. Samtale om arbeidet vidare.
  12. Eventuelt
 • Vil du verte medlem? Registrer namn, mobilnummer og e-post adresse.
 • Vil du delta i namnekonkurranse for kva menigheten skal heite?

Gje melding på mail til beritskr@gmail.com  eller tlf. 99 49 89 57 (Berit Skretting)
eller bruk kontakt oss – Innmelding Menighet fra menyen.

Dokumenter:
Lovar Misjonshuset menighet 19-12-2018
Retningslinjer for Misjonshuset menighet 22-12-2018

Helsing Interimstyret

Skrevet i Ikke Kategorisert

Misjonskveld

Skrevet i NMS

Bønn for arbeider på misjonshuset.

Bønn for Varhaug og for arbeidet på Misjonshuset.

Når: Lørdager kl 1400 , vi starter opp allerede nå i romjulen 29/12 og holder på iallefall fram mot årsmøtene i januar og februar.

Det blir en kort skriftlesing og refleksjon i starten og bønn etterpå.

«Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves» Salme 127:1

Dette er ikke bønn om at arbeidet på misjonshuset skal ta en bestemt retning og form, det er bønn om Guds ledelse og hjelp til å finne den beste veien sammen.

Du er velkommen til å være med.

Arr: Formannskomiteen og menighet interimstyret.

Skrevet i Hovedside

Lagskveld NMS

Mandag 15. Oktober kl. 1930 invterer vi til lagskveld i NMS. Vi har fått med oss Jeed som er fra Thailand. Hun er veldig inspirerende å høre på. På menyen er det taco og me bruker matsalen på misjonshuset. Dette må bli en bra kveld.

Skrevet i NMS

Menighet oppstart

Mandag 22. Oktober kl 19:30 inviterer vi til stiftelsesmøte for menighet på misjonshuset. Det blir valg av styre og informasjon om planene videre.

Velkommen

Skrevet i Ikke Kategorisert

Allehelgenshelg

Skrevet i NMS

test

Skrevet i NMS

Basar ungdomslager

Skrevet i NLM, Varhaug Kr. Ungdomslag

Familiebasar

Skrevet i NMS

Menigheten på Varhaug Misjonshus

Han sa til dem: «Høsten er stor…..
Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!»
Lukas 10, 2

Fokus årsmøtene 2018: Menigheten på Varhaug Misjonshus
«Vi er ikke en kirke med et oppdrag, men vi har et oppdrag – derfor har vi kirke»
Michael Frost
Se mer her: Forsamlingskomite

Presentasjon: PDF

Skrevet i Ikke Kategorisert