Forfatterarkiv: TMU

SUNDAG

Skrevet i Sundag

Våren 2019 – barn og unge på Sundagen

Varhaug Misjonshus ønsker at barna skal få læra og kjenna, elska og tjena Jesus Kristus, og møta evangeliet gjennom Bibelens fortellingar

Våren 2019 har vi følgande tilbud til barn og unge på Sundag føremiddag

Sundagsskule frå 10.30 til ca 11.15 i møtesal (og ungdomsloftet). Oddetalsveker
Fra og med 20. januar 2019. Mer info her

Awana frå 10.30 til 12.00. Partalsveker når det er føremiddagsmøte
Fra og med 13. januar 2019. Mer info her
Awana grupper
Puggles (0 – 3år) i barnekjellaren
Cubbies (3 – 6/7år) i matsalen
Sparks (2.-4.trinn) på ungdomsloftet
T&T (5.trinn og oppover) i barnekjellaren

Skrevet i Hovedside

Humlebølet

Skrevet i Ikke Kategorisert

Facebookside: Varhaug Kristelige Ungdomslag 

Skrevet i Varhaug Kr. Ungdomslag