Sundag

Våren 2019 – Varhaug Misjonshus – kl. 19:30
20. januar
3. februar
17. februar
3. mars
17. mars – CAFÈ
31. mars
28. april
12. mai
26. mai
9. juni – CAFÈ

“SUNDAG” på Varhaug Misjonshus arrangeres av en felleskomite bestående av bl.a Normisjon Varhaug, NMS Varhaug, NLM Varhaug og ImF Varhaug

Velkommen til samlinger med fokus på Bibel, Bønn og lovsang.
Link til facebook side