Sundag

Høsten 2019 – Varhaug Misjonshus – kl. 19:30
18. august
1. september – nattverd
15. september
29. september – nattverd
13. oktober – kafè
27. oktober – nattverd
11. november
24. november – nattverd
8. desember – kafè

Velkommen til samlinger med fokus på Bibel, Bønn og lovsang.

Link til facebook side