Awana

Se facebokside: Awana Varhaug Foreldreside

Vi ynskjer å vera eit ledd i det å sjå generasjonane veksa saman. At vi kan støtta og disippelgjera kvarandre. At vi i større grad får Kristi lekam i funksjon. At alle kan få åndeleg mat tilpassa si aldersgruppe. Og vårt fokus er at barna skal læra og kjenna, elska og tjena Jesus Kristus.

Awana Varhaug har samlingar på Varhaug Misjonshus annan kvar sundag.
Partalsveker når det er føremiddagsmøte.

Awana-grupper for alle frå 10.30 til 12.00. Barna møter direkte på sine stader.
(0 – 3år) i barnekjellaren
Cubbies (3 – 6/7år) i matsalen
Sparks (2. – 4.trinn) på ungdomsloftet
T&T (5.trinn og oppover) i barnekjellaren

Awanastyret: Gina Ueland, Thomas Vagle, Tone Elin Braut Liene, Ann-Jeanett Risa

Kontaktpersoner Awana:
Gina Ueland – tlf 478 70 409