Awana

Se facebokside: Awana Varhaug

Vår visjon er at barna skal læra å kjenna, elska og tena Jesus! Awana Varhaug har samlingar på Varhaug Misjonshus i partalsveker når det er gudsteneste i Sentrum Menighet.

Awana startar på gudstenesta kl. 10.30. Då er vi felles store og små med blant anna song og bønn.

10.50 – 12.00 er vi delte i aldersgruppene:

Puggles (0 – 3 år) i barnekjellaren

Cubbies (4år – 1.kl) i matsalen

Sparks (2. – 4.kl) på ungdomsloftet

T&T (5.kl og oppover) i barnekjellaren

(Aldersinndelinga fylgjer skuleåra/ årskull)

 

Ei Awana-samling består av samling, smågrupper og leik.

 

Barna på Puggles får med seg eit aktivitetskort kvar gong med idear som styrkjer det dei har hatt om. På dei andre gruppene får barna med seg ei handbok andre gongen dei kjem. Handboka kjem vi til å bruke når dei er i smågruppene, men barna får den også med seg heim til å lesa i saman med foreldre/ føresette. Dette kan nyttast som ei hjelp i tru på heimebane.

 

Awanastyret: Gina Ueland, Thomas Vagle, Tone Elin Braut Liene, Ann-Jeanett Risa,            Ivar Håland

Kontaktpersoner Awana:
Gina Ueland – tlf 478 70 409