Forfatterarkiv: Njål Omland

Bønnemøte

Bønnemøte
Tirsdag kl 20:30

 På nett 30/6:   https://us02web.zoom.us/j/89295094946
(Det vert ikkje bønnemøte 23/6)

Du er hjertelig velkommen til å være med.
Sentrum Menighet

Skrevet i Hovedside, Sentrum Menighet

Årsmøte NMS

Skrevet i NMS

Hjartestartar kurs

Skrevet i Ikke Kategorisert

Misjonskveld

Skrevet i NMS

Madagaskarkveld

Skrevet i NMS

Misjonskvelder og Allehelgensfest

Skrevet i NMS

Gudsteneste med Awana

Du er hjertelig Velkommen

Sentrum Menighet

Skrevet i Sentrum Menighet

Årsmøte menighet

Velkomen til årsmøte i ny menighet
på Varhaug Misjonshus.
Tysdag 23/4-2019, kl. 1900, i matsalen.

 INNKALLING:  Dei som har skrive seg på medlemslista og dei som er medlemar av dei fire eigar organisasjonane og ynskjer å ta del i menigheten kan stemme på dette årsmøtet.

Program:
Andakt v/ Gordon Bøe
Mat
Årsmøtesaker

 • Sakliste:
  1. Val av ordstyrar
  2. Val av referent
  3. Val av to til å skrive under møtereferat
  4. Godkjenning av innkalling
  5. Kort informasjon om prosessen fram til nå
  6. Godkjenning av lovar og retningslinjer.
  7. Medlemskontingent
  8. Namn på menigheten
  9. Val av menighetsstyre, valnemnd og revisor
  10. Godkjenning av eldsteråd, v/ formannskomiteen
  11. Samtale om arbeidet vidare.
  12. Eventuelt
 • Vil du verte medlem? Registrer namn, mobilnummer og e-post adresse.
 • Vil du delta i namnekonkurranse for kva menigheten skal heite?

Gje melding på mail til beritskr@gmail.com  eller tlf. 99 49 89 57 (Berit Skretting)
eller bruk kontakt oss – Innmelding Menighet fra menyen.

Dokumenter:
Lovar Misjonshuset menighet 19-12-2018
Retningslinjer for Misjonshuset menighet 22-12-2018

Helsing Interimstyret

Skrevet i Ikke Kategorisert

Misjonskveld

Skrevet i NMS

Lagskveld NMS

Mandag 15. Oktober kl. 1930 invterer vi til lagskveld i NMS. Vi har fått med oss Jeed som er fra Thailand. Hun er veldig inspirerende å høre på. På menyen er det taco og me bruker matsalen på misjonshuset. Dette må bli en bra kveld.

Skrevet i NMS