Innsamlingsaksjon nybygg 2022-2023

Innsamlingsaksjon – ombygging / nybygg av Varhaug Misjonshus

Mer informasjon kommer når innsamlingen starter mot slutten av året 2022.

Oversikten oppdateres jevnlig.

I