“Vi over 60”

Første og tredje onsdag i måneden arrangeres eldretreff i matsalen.

I komiteen er disse med i 2022:

Leder: Lars Jan Nord-Varhaug