Hananja

Om koret

Hananja betyr “Herren er nådig”.

Hananja var et vanlig navn i det Gamle Testamentet. Minst 15 personer er nevnt, blant annet var det Hananja en av de som var med Daniel. En annen som het Hananja var en sønn av en tempelsanger og var satt til å spille i gudstjenesten.

Koret ble startet i 1997 som et prosjektkor. I dag er det ca. 40 medlemmer i koret. Koret øver annenhver onsdag fra kl. 20:00 til 22:00 i matsalen på Varhaug Misjonshus. I pausen og etter øvingen koser vi oss med kaffi.

Orkesteret er piano, el-bass og keyboard. Alderen på kormedlemmene fra 21 år og oppover og vi synger for det meste 4-stemt. Sangrepetoaret er variert med salmer, gospel, norsk og utenlansk.

Det er viktig at det å være med i koret ikke skal ta for mye tid, så vi begrenser antall opptredener til to i måneden. Elles så pleier å ha en korhelg i året. Dette er en helg fra fredag til søndag der har med en dirigent og lærer mange nye sanger.

Hananja Program

Facebook