Om NMS

NMS – Varhaug, Det Norske Misjonsselskap
NMS Varhaug består av en hoved forening (styret) og 6 foreninger.

Styret for 2015:
Formann: Njål Omland
Nestformann: Tommy T. Skretting
Pr: Mari Grove
Kasserer: Kjartan Sollesnes
Sekretær: Merete Friestad
Vara: Anne Voll Håland