Om NMS Varhaug

NMS – Varhaug, Det Norske Misjonsselskap
NMS Varhaug består av en hoved forening (styret) og 5 foreninger.

Styret for 2023:
Leder: Sigrunn Bakke
Sekretær: Njål Omland
Arild Vagle
Guri Skrettingland

Kasserer: Kjartan Sollesnes