Om NMS

NMS – Varhaug, Det Norske Misjonsselskap
NMS Varhaug består av en hoved forening (styret) og 6 foreninger.

Styret for 2020:
Formann: Sigrunn Bakke
Nestformann: Geir Aase
Sekretær og PR: Håvard Austnaberg
Matkomite/Vara: Arnhild Mersland
Styremedlem/PR/Økonomi: Njål Omland

 

Kasserer: Kjartan Sollesnes