IMF

 

Indremisjonsforbundet Varhaug er en av fire eierorganisasjoner som eier Varhaug Misjonshus. I tillegg har vi to kvinneforeninger og en mannsforening.

Kvinneforeningene har som sitt misjonsarbeid fokus på misjon i Finnmark.

ImF Varhaug er en del av Indremisjonsforbundet i Norge og er eiere av bl.a Ognatun leirplass, og driver Bildøy Bibelskole i Bergen og KVS Lyngdal.

ImF har følgjande motto; med Guds ord til folket. Den overordna strategien fram til 2020 har følgjande mål;

– medlemmene i ImF må gjerast medvetne på at vi alle skal vera misjonærar i Noreg
– våre medlemmar skal veksa og modnast som Jesu sine disiplar
– stimulera til aktiv formidling av kristen tru i heimen
– vera medmenneske og ha omsorg for kvarandre – fordi evangeliet må få hender og føter

ImF Varhaug ynskjer å støtta opp om det kristne barne- og ungdomsarbeidet i bygda, med særleg vekt på tru i heimen. Vi vil stille oss til rådvelde og vera kristne medvandrarar for søkjande og nye generasjonar. Vi ynskjer å skapa rom og fridom for dei komande generasjonane til å definera verkty og form på arbeidet, slik at dei i størst mogleg grad kan nå sin generasjon med evangeliet. Vi ynskjer å skapa fleire regelmessige samlinger for heile familien – born, unge og eldre, der generasjonsfellesskapet, misjonskallet og Guds ord står i sentrum.

Styret for 2019 består av:

Leiar: Toralf Liene – tlf 951 69 466                                                                            
Styremedlem: Svein Jakob Nesvåg
Sekretær: Borgny Skretting
Kasserar: Gerd Håland

Foreninger:
Nordlys: leiar Astrid Varhaug – tlf 992 29 781
Håp:       leiar Olene Skrettingland – tlf 977 32 915
Mannsforening: kontaktperson Tron Stokkeland – tlf 957 04 903

Tennpluggen: kontaktperson Åge Skrettingland – 909 39 439

ImF Varhaug representanter i ulike komiteer og styrer:

Husstyret Varhaug Misjonshus:
Tron Stokkeland
Astrid Varhaug

Misjonshusbladet:
Per Åge Skretting – tlf 900 58 503

SUNDAG
Børge Skretting – tlf 934 88 205

Vi over 60
Lars- Jan Nord- Varhaug tlf 977 67 002
Astrid Varhaug

ImF Rogaland kretsstyre
Toralf Liene – tlf 951 69 466