Om Misjonshuset

Adresse  Ånestadvegen 21, 4360 Varhaug.  Postadresse: Pb 103, 4368 Varhaug .                 e-postadresse: post@varhaug-misjonshus.no                  Telefon 51430808.                             Kontortid: mandag og torsdag kl 2000-2100

Misjonshuset sto ferdig og vart innvigd 17/12-1960. Ny fløy vart bygd på i 1983 og utvida i 1996. Det var då plass til ca 400 i møtesal, og ca 250 i matsal Våren 2004 vart bygget med møtesal frå 1960 rive, og ein ny fløy med møtesal, lagerrom, anretningskjøkken osb vart bygd. Nybygget vart teken i bruk 18. november 2004. Arbeidet med utsmykking var ferdig utpå sommaren, og nybygget vart innvigd 11. September 2005.