Sambåndet

Sambåndet er Indremisjonsforbundets (ImF) hovedorgan. I tillegg til nyhetssider på nett, finner du også Sambåndet i papirformat. Det har en annen profil enn nettsidene med mer tema- og fordypningsstoff. Bladets redaksjon er tilknyttet Indremisjonens medieavdeling, ImF Media.

Sambåndet har 12 utgivelser i året med et opplag på 8500. Bladet kom første gang ut i 1899. Det er en frivillig kontingent på 298 kroner for abonnement i 2011. Bruk kontaktskjemaet dersom du ønsker å nå oss med tips eller kommentarer, eller ønsker å abonnere på Sambåndet.

Sambåndet finner du også på Facebook: facebook.com/sambaandet