Misjonshusstyret

9

 

Styret for Misjonshuset 2019

 

verv navn telefonnummer
formann Tron Stokkeland 95704903
nestformann  Torbjørn Honnemyr  47956501
sekretær og WEB-ansvarlig Per-Arvid Jakobsen 51430082/92617652
brannvernansvar Tarald Ånestad 90637516
nøkkelansvarlig Georg Høien 41474560
innkjøp Solfrid Harbo 48253765
styremedlemmer Astrid Varhaug 51430336/ 99229781 Kristian Skretttingland 91375393
kasserer Steinar Ånestad 90202902
personlige varamedlemmer Kjell Gunnar Arnesen (vara for Georg) Ståle Ånestad (vara for Tarald) Tor Jarle Ueland (vara for Per-Arvid) Andreas Rasmussen (vara for Kristian) Sigbjørn Varhaug (vara for Astrid) Leif Nord-Varhaug (vara for Tron) Martin Dyngeland (vara for Solfrid)  Asbjørn Fauskanger (vara for Torbjørn)