Misjonshusstyret

9

 

Styret for Misjonshuset 2021-22

 

verv navn telefonnummer
formann  Torbjørn Honnemyr 47956501
nestformann Tarald Ånestad 90637516
sekretær og WEB-ansvarlig Per-Arvid Jakobsen 92617652
brannvernansvar Glenn Skretting 99302566
nøkkelansvarlig Georg Høien 41474560
innkjøp Grethe Håland 93674616
styremedlemmer Loyd Ånestad 91539216 Andreas Rasmussen 95768809
kasserer Steinar Ånestad 90202902
personlige varamedlemmer Reidar Varhaug  (vara for Georg) Ståle Ånestad (vara for Tarald) Tor Jarle Ueland (vara for Per-Arvid) Kristian Skrettingland (vara for Andreas) Åge Skrettingland (vara for Glenn) Leif Nord-Varhaug (vara for Grethe) Martin Dyngeland (vara for Loyd)  Asbjørn Fauskanger (vara for Torbjørn)