Misjonshusstyret

9

 

Styret for Misjonshuset 2021-22

 

verv navn telefonnummer
formann  Torbjørn Honnemyr 47956501
nestformann Tarald Ånestad 90637516
sekretær og WEB-ansvarlig Per-Arvid Jakobsen 92617652
brannvernansvar Terje Skretting 90059582
nøkkelansvarlig Georg Høien 41474560
innkjøp Solfrid Harbo 48253765
styremedlemmer Astrid Varhaug 5 99229781 Andreas Rasmussen 95768809
kasserer Steinar Ånestad 90202902
personlige varamedlemmer Kjell Gunnar Arnesen (vara for Georg) Ståle Ånestad (vara for Tarald) Tor Jarle Ueland (vara for Per-Arvid) Andreas Rasmussen (vara for Kristian) Sigbjørn Varhaug (vara for Astrid) Leif Nord-Varhaug (vara for Terje) Martin Dyngeland (vara for Solfrid)  Asbjørn Fauskanger (vara for Torbjørn)