Sentrum Menighet

Skrevet i Hovedside, Sentrum Menighet, Sundag

Sundag

Taler: Anne Kristin og Steve Bruns
Tema: Åndelige Foreldre

Nattverd

Skrevet i Hovedside, Sundag

Sundag

Taler: Else Iren Skretting

Kafe

Skrevet i Sundag

Sundag

Taler: Terje Bøe m/vitnemøte

Nattverd

Skrevet i Sundag

Sundag

Taler: Elisabeth Fosse

MingleKafe

Skrevet i Sundag

Sundag

Taler: Jenny Margrethe Bø Varhaug

Nattverd

Skrevet i Sundag

Sundag

Taler: Jan Erik Westen

Kafe

Skrevet i Sundag

Sundag

Taler: Lokale Helter

Nattverd

Skrevet i Sundag

Sundag

Taler: Torgeir Lauvås

MingleKafe

Skrevet i Sundag

Sundag

Taler: Terje Bøe

Nattverd

Skrevet i Sundag