Ressurs smågrupper

Hvorfor smågrupper?

Jesus inviterte mennesker til å ha et nært forhold til ham. «Kom til meg» sa Jesus ofte. Det er Bibelens viktigste budskap! Alle trenger å si sitt ja til Jesus og leve i etterfølgelse av ham. Fellesskapet mellom et menneske og Jesus er det viktigste fellesskap som finnes.

Nest etter et slikt fellesskap trenger alle som tror et fellesskap med nære kristne venner der Jesus kan være i sentrum. Vi tror derfor at smågrupper er noe av det viktigste vi kan bruke tid på. Smågrupper kan ha mange ulike navn, og kan være ulike i størrelse. Vårt samtaleopplegg for smågrupper er designet for at gruppemedlemmene skal hjelpe hverandre til å leve nær Jesus gjennom Bibel, Bønn, fellesskap og nattverd. Målet er at alle gjennom slike grupper skal vokse i kjennskap og avhengighet til Jesus. Et viktig mål er også disippelgjøring og hjelp til utrustning til å bety noe for menneksker rundt oss. Jesus vil sende oss ut til å være medmennesker som synliggjør Jesu kjærlighet for våre nærmiljø. Vi ønsker mer enn noe annet at Jesus kan bruke oss til å lede flere personer til tro og etterfølgelse av Jesus.