Strategi 2016-2018

Det pågår en prosess for å oppdatere strategidokumentet for Varhaug misjonshus.

Gjeldende arbeidsrevisjon som er til høring våren 2016: Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 høring

Målet er å få godkjent denne versjonen med nødvendige endringer på årsmøtet til Misjonshuset.

Oppdatert 22. Januar 2016