Formannskomiteen

Formannskomiteen består av formennene i de 4 eierorganisasjonene.

…..