Foreninger og lag

Smågrupper tilknyttet Varhaug Misjonshus er misjonsforeninger, bibelgrupper og husfellesskap som samles i heimer.

Fast arrangement for eldre er “Vi over 60”. Det er eldretreff 1. og 3. onsdag i måneden i matsalen. Der er ulikt program, men alltid andakt, bevertning og utlodning..