Foreninger og lag

Smågrupper tilknyttet Varhaug Misjonshus er misjonsforeninger, bibelgrupper og husfellesskap som samles i heimer.