Foreninger NLM

Varhaug misjonslag består av mange foreninger og grupper.

Varhaug eldre kvinneforening    Kontaktperson: Valfrid Kjølvik
Misjonskvinnene NLM Varhaug  Kontaktperson: Karin Lerbrekk
Ueland kvinneforening                    Kontaktperson: Ruth Mellemstrand
Peru kvinneforening                         Kontaktperson: Jofrid Varhaug
Fe y vida kvinneforening                Kontaktperson: Anna Mathilde Lindefjell Dyrøy
Desta kvinneforening                       Kontaktperson: Silje Hegelstad Undheim
Varhaug mannsforening                 Kontaktperson: Jan Åge Halvorsen
Gordons venner                                    Kontaktperson: Gordon Bøe
Esperanza mannsforening             Kontaktperson: Harald Dyrøy