Foreninger Normisjon

Forening Kontaktperson Telefon nummer
Den eldre kvinneforeninga Evy Skretting 48122065
Håland yngre Santalforening Gerd Ånestad 99580792
Norkvinnene Marit S. Jakobsen 95107920
Aserbajdsjanforeninga Anne Gunn Jakobsen 95964329
Khubleiforeininga Solvor Rasmussen 90846811

Oppdatert 07.05.2012