Foreninger Normisjon

Forening Kontaktperson Telefon nummer
Norkvinnene Gunhild Nord-Varhaug 99761990
Khubleiforeininga Solvor Rasmussen 90846811

Oppdatert  31/1-2022