Åpent Hus

Kvar fredag kl. 20-23 på loftet.

Samlingskveldskomiteen består av:
Petter Grødem (leiar)
Helena Anda
Sondre Aanestad