Åpent Hus

Kvar fredag kl. 20-23:30 på ungdomsloftet.

Andakt kl 22.00
Åpen kiosk

Samlingskveldskomiteen 2023-2024 består av:

Leder og kontaktperson:
Hanna Stokkeland – Mob 468 36 564

Styremedlemmer
Lasse Haugland
Matias Bøe