Awana

Sjå facebokside: Awana Varhaug

Desverre vert Awana avlyst fram til nyttår. MEN… Vi vil legga ut digitale samlingar på facebook dei sundagane vi eigentleg skulle ha truffest på misjonshuset.

Vi håper å vera tilbake med fysiske samlingar i januar.

———————————————————————————————————-

OPPDATERING PÅ AWANA MED SMITTEVERNTILTAK:

Partalssundagar frå kl. 10.30 – 11.30.                                                                                          Vidare Awana-datoar i haust: 18.okt, 1.nov, 15.nov, 29.nov,                                                          13.des = generasjonsgudsteneste

-Vi ser det ikkje som smittevernmessig forsvarleg å starte opp med Puggles (0-3år). Denne gruppa vert derfor avventa inntil vidare.                                                                                            -T&T (5.kl og oppover) er den gruppa som har det nærast slik dei hadde det før. Dei møter direkte opp i barnekjellaren. Bruk kjellarinngangen på utsida (same side som kjøkkeninngangen)                                                                                                                                 -Cubbies (4-6år) og Sparks (2.-4.kl) har inga storgruppetid. Desse barna møter til si smågruppe og er på same plass i lag med dei same folka frå start til slutt. Her har dei litt andakt, handboktid og leik saman med to leiarar.

Dei ulike gruppeneinndelingane og staden dei skal vera på:                                                         – 2016-kullet i matsalen. Dei bruker inngangsdør på vestsida (lita trapp) ved sida av døra opp til ungdomsloftet.                                                                                                                            – 2015-kullet i gangen mellom matsal og kjøkken. Bruk inngangsdøra til venstre for hovudinngangsdør. Der går dei gjennom trapperomet og rett inn i gangen.                              – 2014-kullet på hovudkjøkkenet. Inngang direkte til kjøkken, dør på same side som kjellerinngangen.                                                                                                                                     – 2.kl jenter på møterom. Bruk inngangsdør til venstre for hovudinngangsdøra. Dei går opp trappa midt i misjonshuset og inn i møteromet (ved toaletta til ungdomsloftet).              – 2.kl guter på bønnerom. Bruk inngangsdør til venstre for hovudinngangsdøra. Dei går opp trappa midt i misjonshuset og inn på bønneromet (ved toaletta til ungdomsloftet).        – 3.klasse (både jenter og guter) på ungdomsloftet. Dei bruker inngangen til ungdomsloftet på vest).                                                                                                                          – 4.kl jenter på “høgaloftet”. Bruk inngangsdør til venstre for hovudinngangsdøra. Dei går opp trappa midt i misjonshuset til loftet + den siste lille trappa opp.                                           – 4.kl guter på “lagerloft”. Dei bruker dør til høgre for hovudinngangsdøra.                             – 5.kl og oppover i barnekjellaren. Dei bruker kjellardøra (nedkjørsel på kjøkkensida)

———————————————————————————————————-

Vår visjon er at barna skal læra å kjenna, elska og tena Jesus! Awana Varhaug har samlingar på Varhaug Misjonshus i partalsveker når det er gudsteneste i Sentrum Menighet.

Awana startar på gudstenesta kl. 10.30. Då er vi felles store og små med blant anna song og bønn.

10.50 – 12.00 er vi delte i aldersgruppene:

Puggles (0 – 3 år) i barnekjellaren

Cubbies (4år – 1.kl) i matsalen

Sparks (2. – 4.kl) på ungdomsloftet

T&T (5.kl og oppover) i barnekjellaren

(Aldersinndelinga fylgjer skuleåra/ årskull)

 

Ei Awana-samling består av samling, smågrupper og leik.

 

MATERIALUTDELING
Materialet vi sender med barna heim håper og ber vi om kan bety ein forskjell for tru på heimebane. Bruk dei aktivitetsforslaga de sjølv vil, lite eller stort, alt betyr noko. Ein kan gjerne bruka handbøkene som lesing og samtale på sengekanten. Det er også ein nydeleg ting når barn og forelder/foresatt lærer seg bibelvers saman ☺️
På Puggles får barna med seg eit aktivitetskort kvar gong når dei går heim. Der står det mange idear som styrkjer det dei har hatt om i samlinga.
Andre gong eit barn kjem på Cubbies, Sparks og T&T får dei utdelt ei handbok (“Eplefrø”, “HangGlider”, “Nåde i aksjon”) Desse bøkene vil vi bruka i smågruppetida på Awana. I tillegg håper vi at barna og de heime bruker dei for det dei er verdt.
Bøkene er lagt opp til at barnet og heimen “arbeider” med eit delkap. i førekant av kvar Awana-samling.
Dersom du har spørsmål om noko av dette (eller for så vidt kva som helst Awana-ting) kan du kontakte Gina Ueland. Enten direkte eller per tlf./ sms/ messenger.

Awanastyret: Gina Ueland, Thomas Vagle, Tone Elin Braut Liene, Ann-Jeanett Risa,            Ivar Håland

Kontaktperson Awana:
Gina Ueland – tlf 478 70 409