Awana

Sjå facebokside: Awana Varhaug

DATOAR FOR VÅREN 2023:
15.jan – Generasjonsgudsteneste
29.jan
12.feb
26.feb
12.mars
26.mars
23.april
7.mai
21.mai
4.juni
18.juni – Generasjonsgudsteneste

ALDRANE SINE PLASSER :

💙Puggles 0-3år på tekjøkkenet og i hovudgangen. (3åringane kan velja om dei vil vera på Puggles eller Cubbies) Desse har ei samling og mykje leik 😉.

  • Dei andre gruppene 👇 har samling, smågrupper og leik.

💚Cubbies 3år – 1.kl i barnekjellaren.

💛Sparks 2. – 4.kl i matsalen.

🖤 T&T 5.kl og oppover på ungdomsloftet. 

❤️ Gudstenesta nyttar møtesalen.

———————————————————————————————————-

Vår visjon er at barna skal læra å kjenna, elska og tena Jesus! Awana Varhaug har samlingar på Varhaug Misjonshus i partalsveker når det er gudsteneste i Sentrum Menighet.

Ei Awana-samling består av samling, smågrupper og leik.

 

MATERIALUTDELING
Materialet vi sender med barna heim håper og ber vi om kan bety ein forskjell for tru på heimebane. Bruk dei aktivitetsforslaga de sjølv vil, lite eller stort, alt betyr noko. Ein kan gjerne bruka handbøkene som lesing og samtale på sengekanten. Det er også ein nydeleg ting når barn og forelder/foresatt lærer seg bibelvers saman ☺️
På Puggles får barna med seg eit aktivitetskort kvar gong når dei går heim. Der står det mange idear som styrkjer  tru på heimebane.
Andre gong eit barn kjem på Cubbies, Sparks og T&T får dei utdelt ei handbok (“Honningkrukke”, “Himmelstormer”, “Nådeagentene”) Desse bøkene vil vi bruka i smågruppetida på Awana. I tillegg håper vi at barna og de heime bruker bøkene for det dei er verdt.
Bøkene er lagt opp til at barnet og heimen “arbeider” med eit delkap. i førekant av kvar Awana-samling.
Dersom du har spørsmål om noko av dette (eller for så vidt kva som helst Awana-ting) kan du kontakte Gina Ueland. Enten direkte eller per tlf./ sms/ messenger.

Awanastyret: Gina Ueland, Thomas Vagle, Tone Elin Braut Liene,                                                                       Ivar Håland og Lillian Skretting

Kontaktperson Awana:
Gina Ueland – tlf 478 70 409