Awana

Sjå facebokside: Awana Varhaug

DATOAR FOR VÅREN 2022:
16 jan Generasjonstur/ sosialt til Holmavatn
30 jan
13 feb
27 feb Generasjonsgudsteneste
13 mars
27 mars
10 ap
24 ap
8 mai
22 mai
5 juni
19 juni Generasjonsgudsteneste

ALDRANE SINE PLASSER :

💙Puggles 0-3år på tekjøkkenet og i hovudgangen. (3åringane kan velja om dei vil vera på Puggles eller Cubbies)

💙Her vert det sett fram eit par kasser med babyleiker, matter og stolar til dei vaksne. Då kan dei små leike og kose seg samtidig som de vaksne kan høyre talen frå gudstenesten på høgtaler 😉. Vaksne som er i  fylgje med barn må halda avstand til kvarandre, men dei små er unnteke 1-meteren

  • Dei andre gruppene 👇 har samling, smågrupper og leik.

💚Cubbies 3år – 1.kl i barnekjellaren. Dei bruker kjellerdøra i nedkjørselen. Dersom nokre barn treng fylgje så må de halda avstand til resten av barna og andre vaksne.

💛Sparks 2. – 4.kl i matsalen. Dei nyttar døra på vestsida av misjonshuset (den lille trappa på vestsida og døra direkte inn i matsalen.

🖤 T&T 5.kl og oppover på ungdomsloftet. Inngangen til T&T er ungdommane sin inngang til loftet (same side som Sparks som skal inn i matsalen).

❤️ Gudstenesta nyttar nødutgangane til inn- og utgang (rett frå parkeringsplassen).

———————————————————————————————————-

Vår visjon er at barna skal læra å kjenna, elska og tena Jesus! Awana Varhaug har samlingar på Varhaug Misjonshus i partalsveker når det er gudsteneste i Sentrum Menighet.

Ei Awana-samling består av samling, smågrupper og leik.

 

MATERIALUTDELING
Materialet vi sender med barna heim håper og ber vi om kan bety ein forskjell for tru på heimebane. Bruk dei aktivitetsforslaga de sjølv vil, lite eller stort, alt betyr noko. Ein kan gjerne bruka handbøkene som lesing og samtale på sengekanten. Det er også ein nydeleg ting når barn og forelder/foresatt lærer seg bibelvers saman ☺️
På Puggles får barna med seg eit aktivitetskort kvar gong når dei går heim. Der står det mange idear som styrkjer  tru på heimebane.
Andre gong eit barn kjem på Cubbies, Sparks og T&T får dei utdelt ei handbok (“Honningkrukke”, “Vingelløper”, “Spor av nåde”) Desse bøkene vil vi bruka i smågruppetida på Awana. I tillegg håper vi at barna og de heime bruker dei for det dei er verdt.
Bøkene er lagt opp til at barnet og heimen “arbeider” med eit delkap. i førekant av kvar Awana-samling.
Dersom du har spørsmål om noko av dette (eller for så vidt kva som helst Awana-ting) kan du kontakte Gina Ueland. Enten direkte eller per tlf./ sms/ messenger.

Awanastyret: Gina Ueland, Thomas Vagle, Tone Elin Braut Liene,                                                                       Ivar Håland og Lillian Skretting

Kontaktperson Awana:
Gina Ueland – tlf 478 70 409