Awana

Se facebokside: Awana Varhaug

Vår visjon er at barna skal læra å kjenna, elska og tena Jesus! Awana Varhaug har samlingar på Varhaug Misjonshus i partalsveker når det er gudsteneste i Sentrum Menighet.

Awana startar på gudstenesta kl. 10.30. Då er vi felles store og små med blant anna song og bønn.

10.50 – 12.00 er vi delte i aldersgruppene:

Puggles (0 – 3 år) i barnekjellaren

Cubbies (4år – 1.kl) i matsalen

Sparks (2. – 4.kl) på ungdomsloftet

T&T (5.kl og oppover) i barnekjellaren

(Aldersinndelinga fylgjer skuleåra/ årskull)

 

Ei Awana-samling består av samling, smågrupper og leik.

MATERIALUTDELING
Materialet vi sender med barna heim håper og ber vi om kan bety ein forskjell for tru på heimebane. Bruk dei aktivitetsforslaga de sjølv vil, lite eller stort, alt betyr noko. Ein kan gjerne bruka handbøkene som lesing og samtale på sengekanten. Det er også ein nydeleg ting når barn og forelder/foresatt lærer seg bibelvers saman ☺️
På Puggles får barna med seg eit aktivitetskort kvar gong når dei går heim. Der står det mange idear som styrkjer det dei har hatt om i samlinga
Fyrste gong eit barn kjem på Sparks og T&T får dei med seg eit hefte (“Flytid 3:16” eller “Startskuddet”) Dette gjekk vi gjennom i fjor og kjem ikkje til å arbeide direkte med det på Awana-samlingane. Men heftet har ein kjempe verdi i seg sjøl og vi oppmodar dykk til å sjå på det saman heime.
Andre gong eit barn kjem på Cubbies, Sparks og T&T får dei utdelt ei handbok (“Eplefrø”, “HangGlider”, “Nåde i aksjon”) Desse bøkene vil vi bruka i smågruppetida på Awana. I tillegg håper vi at barna og de heime bruker dei for det dei er verdt.
Bøkene er lagt opp til at barnet og heimen “arbeider” med eit delkap. i førekant av kvar Awana-samling.
Dersom du har spørsmål om noko av dette (eller for så vidt kva som helst Awana-ting) kan du kontakte Gina Ueland. Enten direkte eller per tlf./ sms/ messenger.

Awanastyret: Gina Ueland, Thomas Vagle, Tone Elin Braut Liene, Ann-Jeanett Risa,            Ivar Håland

Kontaktperson Awana:
Gina Ueland – tlf 478 70 409