Sundagsskule

Velkommen til Varhaug Sundagsskule

Sundagsskulen på Varhaug Misjonshus er annan kvar sundag, i oddetalsveker
Tidspunkt: 10:30 – ca. 11:15 i møtesal                                                 (og ungdomsloftet).                                                                                                            Oppstart 20.januar 2010

Lik Varhaug Sundagsskule på Facebook 

På sundagsskulen ønsker vi å formidle Bibelens fortellinger til barna. Gjennom fortellingene kan barna lære å kjenne Gud som Fader, Sønn og Hellige Ånd – som skaper, frelser og kraft til nytt liv. Gjennom fortellingene får barnet møte evangeliet, budskapet om Jesu død og oppstandelse.
Kontaktpersoner:
Gunn Marit Djøseland – 959 11 271
Marit Halvorsen – 481 13 161
Martin Dyngeland – 970 55 506

1 svar til Sundagsskule

  1. Tilbaketråkk: Våren 2018 – barn og unge på sundagen | Varhaug Misjonshus

Det er stengt for kommentarer.