Renholdsdugnad

En gruppe har tatt på seg ansvar for gulvvask med maskin. En uke per person. Oppdatert 16/1-2022