Renholdsdugnad

En gruppe har tatt på seg ansvar for gulvvask med maskin. En uke per person. Oppdatert 4/1-2023