Misjonshusets årsmøter

Misjonshuset sine årsmøter har vært holdt i slutten av februar eller i mars. Møtene etter 1960 er nå lagt inn digitalt og gjort tilgjengelig som pdf-filer. Dette gjelder innkalling, referat, formannskomitereferater og ekstraordinæøre årsmøter. Regnskaper vil bli lagt inn såfremt de finnes på skriftlig form. Tidligere årsmøter vil bli lagt inn senere.

Merk: referat fra årsmøtet for 2014 (12/3-2015) mangler. Den som har et eksemplar av dette årsmøtereferatet kan kontakte sekretæren på post@varhaug-misjonshus.no slik at han kan få det, scanne det og legge det inn i oversikten.

Merk også: Årsmeldinger,  regnskaper og historiske dokumenter som prologer og avisartikler som ligger i styreprotokollene blir scannet og lagt inn som PDF-dokumenter i arkivet under denne fanen. Dersom de som var med i styrene tidligere kan finne kopier av dokument som mangler eller burde vært med i samlingen så vil jeg gjerne få låne og scanne slik at samlingen kan bli komplett. Med hilsen, Per-Arvid

se oversikt