Misjonshusets årsmøter

Misjonshuset sine årsmøter har vært holdt i slutten av februar eller i mars. Møtene etter 1998 er nå lagt inn digitalt og gjort tilgjengelig som pdf-filer. Dette gjelder innkalling, referat, formannskomitereferater og ekstraordinæøre årsmøter. Tidligere årsmøter vil bli lagt inn senere.

Merk: referat fra årsmøtet for 2014 (12/3-2015) mangler. Den som har et eksemplar av dette årsmøtereferatet kan kontakte sekretæren på post@varhaug-misjonshus.no slik at han kan få det, scanne det og legge det inn i oversikten.

se oversikt