Covid19_smittevern

Fra 2/1-2021 er det lagt ut  nye dokumenter som angår Corona og smittehandtering på Misjonshuset.

Smittevern for Varhaug Misjonshus

Se melding fra Hå Kommune.

Misjonshuset har vedtatt sjekkliste for Covid19 smitte

se misjonshusets sjekkliste

—————————-Aller siste nytt, fra 3. januar

Regjeringen innfører nye tiltak mot Corona fra 4. – 18- januar.

Dette gjør det meget vanskelig å kunne samles på Misjonshuset i de kommende to uker.

Se nyeste tiltak

—————————OBS OBS OBS se over