Arkivet

Under denne fanen vil du finne historiske dokumenter som gjelder misjonshuset.           Slikt som: misjonshusbladet, årsmøtepapirer og årsmøtereferater, prologer og annet som finnes i styreprotokollene som ligger nedlåst i hvelv i kjelleren på misjonshsuet. Dokumentene som ikke var digitalt skrevet er scannet fra protokollene og lagt inn som pdf-filer.

Fra 2020 legges årsmeldinger inn fra undergrupper. f.eks fra Awana