bygge-planer for misjonshuset 2022

Husstyret ser på ønsket om “mingleområde” utafor møtesalen. Ein tenker seg at lager og tekjøkken kan nyttast til slikt område. Det vert då eit behov for meir lagerplass, og ei løysing kan vere å bygge lager på utsida av kjøkkenet,- ut mot skulegata.

Tegningene er oppdatert 22. februar 2022

Sjå teikningane.