Møteplan

oversikt over møter og faste arrangementer på Varhaug misjonshus.

Faste arrangementer: (Se PDF på egen nettside)

Faste arrangement som ikke er i den enkle møteboka (Se oversikt)