årsmøteoversikt for Varhaug misjonshus
årsmøteår dato sakspapirer referater annet
1944 ukjent
1944 20,30/05-1944 Planlegging nytt forsamlingshus Almannamøte
1957 18/03-1957 Arbeid med misjonshusets lover
1958 19/12-1958 Jærbladet 19.desember 1958
1959 28/02-1960
1960 28/02-1961 Årsmøte 1960 referat Årsmøte 1960 fellesstyremøte 19.desember 1961
1961 17/02-1962 Årsmøte 1961 referat Årsmøte 1961
1962 13/02-1963 Årsmøte 1962 referat Årsmøte 1962
1963 15/02-1984 Årsmøte 1963 referat Årsmøte 1963
1964 13/02-1965 Årsmøte 1964 referat Årsmøte 1964
1965 12/02-1966 Årsmøte 1965 referat Årsmøte 1965
1966 11/02-1967 Årsmøte 1966 referat Årsmøte 1966
1967 10/02-1968 Årsmøte 1967 referat Årsmøte 1967
1968 01/02-1969 Årsmøte 1968 referat Årsmøte 1968
1969 31/1-1970 Årsmøte 1969 referat Årsmøte 1969
1970 30/1-1971 Årsmøte 1970 referat Årsmøte 1970
1971 07/4-1972 Årsmøte 1971 referat Årsmøte 1971
1972 27/1-1973 Årsmøte 1972 referat Årsmøte 1972
1973 24/02-1974 Årsmøte 1973 referat Årsmøte 1973
1974 19/02-1975 Årsmøte 1974 referat Årsmøte 1974
1975 03/03-1976 Årsmøte 1975 referat Årsmøte 1975
1976 09/03-1977 Årsmøte 1976 referat Årsmøte 1976
1977 21/02-1978 Årsmøte 1977 referat Årsmøte 1977
1978 21/02-1979 Årsmøte 1978 referat Årsmøte 1978
1979 20/02-1980 Årsmøte 1979 referat Årsmøte 1979
1980 11/03-1981 Årsmøte 1980 referat Årsmøte 1980
1981 23/02-1982 Årsmøte 1981 referat Årsmøte 1981
1982 10/03-1983 Årsmøte 1982 referat Årsmøte 1982
1983 18/02-1984 Årsmøte 1983 referat Årsmøte 1983
1984 27/02-1985 Årsmøte 1984 referat Årsmøte 1984
1985 26/02-1986 Årsmøte 1985 referat Årsmøte 1985 Byggeregnskap 1983-1985
1986 25/02-1987 Årsmøte 1986 referat Årsmøte 1986
1987 24/02-1988 Årsmøte 1987 referat Årsmøte 1987 Innlegg i Stavanger Aftenblad
1988 10/02-1989 Årsmøte 1988 referat Årsmøte 1988 Informasjonsskriv mars 1989
1989 07/02-1990 Årsmøte 1989 referat Årsmøte 1989
1990 15/12-1990 30-år, glimt ved Harald 30-år, glimt ved Malena Prolog ved 30årsjubileum
1990 29/01-1991 Årsmøte 1990 referat Årsmøte 1990
1991 18/02-1992 Årsmøte 1991 referat Årsmøte 1991
1992 23/02-1993 Årsmøte 1992 referat Årsmøte 1992
1993 01/03-1994 Årsmøte 1993 referat Årsmøte 1993
1994 28/02-1995 Årsmøte 1994 referat Årsmøte 1994
1995 20/02-1996 Årsmøte 1995 referat Årsmøte 1995
1996 25/02-1997 Årsmøte 1996 referat Årsmøte 1996
1997 19/02-1998 Årsmøte 1997 referat Årsmøte 1997
1998 25/02-1999 Årsmøte 1998 referat Årsmøte 1998
1999 25/02-2000 Årsmøte 1999 referat Årsmøte 1999
2000 22/02-2001 Årsmøte 2000 referat Årsmøte 2000
2001 07/03-2002 Årsmøte 2001 referat Årsmøte 2001 referat ekstraordinært Årsmøte
2002 11/03-2003 Årsmøte 2002 referat Årsmøte 2002
2003 11/03-2004 Årsmøte 2003 referat Årsmøte 2003 referat ekstraordinært Årsmøte
2004 17/03-2005 Årsmøte 2004 referat Årsmøte 2004
2005 23/03-2006 Årsmøte 2005 referat Årsmøte 2005
2006 22/03-2007 Årsmøte 2006 referat Årsmøte 2006
2007 27/03-2008 Årsmøte 2007 referat Årsmøte 2007
2008 26/03-2009 Årsmøte 2008 referat Årsmøte 2008
2009 18/03-2010 Årsmøte 2009 referat Årsmøte 2009
2010 17/12-2010 50-årsjubileum, program og prolog historikk ved Sigbjørn mimring ved Eirik K.
2010 17/03-2011 Årsmøte 2010 referat Årsmøte 2010 referat formannskomite 2010
2011 15/03-2012 Årsmøte 2011 referat Årsmøte 2011 referat formannskomite 2011
2012 04/04-2013 Årsmøte 2012 referat Årsmøte 2012
2013 13/03-2014 Årsmøte 2013 referat Årsmøte 2013 referat formannskomite 2013
2014 12/03-2015 Årsmøte 2014
2015 10/03-2016 Årsmøte 2015 referat Årsmøte 2015
2016 16/03-2017 Årsmøte 2016 referat Årsmøte 2016 referat formannskomite 2016
2017 08/03-2018 Årsmøte 2017 referat Årsmøte 2017 referat formannskomite 2017
2018 14/03-2019 Årsmøte 2018 referat Årsmøte 2018 referat formannskomite 2018
2019 27/08-2020 Årsmøte 2019 referat Årsmøte 2019
2020 30/09-2021 Årsmøte 2020 referat Årsmøte 2020
2021 17/03-2022 Årsmøte 2021 referat Årsmøte 2021 referat formannskomite 2021
2022 30/03-2023 Årsmøte 2022 referat Årsmøte 2022