Oversikt over faste som ikke er i den enkle møteoversikten
Dag Arrangement
kontakt
telefon
Tidspunkt Rom
Mandag Åpen Barnehage
Gunhild Petersen 41532689
Dorthe Bø 48030839
0900-1300 Matsal
Mandag Pianoøving
Ragnhild Hoel
92443772
1330-1815 Matsal
Mandag Minikor
Marie Vatne Dyngeland
98817527
1700-1745 Møtesal
Mandag (oddetall) Yngres- og ungdomskor
Anne M. Fauskanger
48266184
1815-1915 Møtesal
Tirsdag Homlebølet
Kjellaug L. Røynås
92233840
0900-1100 barnekjeller
Tirsdag Fysioterapigrupper
Geir Ove Buøy
93210886
1030-1530 Matsal
Tirsdag Bønnesamling
Terje Bøe
90519422
2030-2130 ungdomssal / bønnerom
Tirsdag SUNDAG lovsangsgruppe
Helga Bøe Reilstad
90678988
1900-2130 Møtesal eller ungd.sal
Onsdag (oddetall) MTM - Misjen tre & mek
Kristian Varhaug
41541054
1830 - 2130 sløyd og metall i kjeller
Onsdag (annan kvar) Speideren, 5.kl og opp
André Vagle
48145331
1900-2030 Ute
Torsdag Åpen Barnehage
Gunhild Petersen 41532689
Dorthe Bø 48030839
0900-1300 Matsal
Torsdag (partall) Speideren, 2. - 4. kl
Åse Marie Varhaug
90702567
1645-1845 ute, Odlandsskogen
Torsdag UL-Lovsangsgruppe
Mikala Hobberstad
94826515
1800-2000 møtesal eller ungd.sal
Fredag Ope hus
Hanna Stokkeland
46836564
2000-2330 ungdomssal
Lørdag Ungdomslaget
Ådne Skretting
45065798
2000 ungd.sal (eller møtesal)
oppdatert 8/2-2024